Privacy beleid

Rik Wolf Import, gevestigd aan Azaleastraat 45, 8091VX Wezep, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Azaleastraat 45
8091VX Wezep
+31650979898

Rik Wolf is de Functionaris Gegevensbescherming van Rik Wolf Import. Hij/zij is te bereiken via info@rikwolfimport.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Rik Wolf Import verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij een bestelling:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Daarnaast verwerken wij gegevens over jouw activiteiten op onze website, zodat we onze website zo goed mogelijk kunnen aanpassen aan jouw wensen. Wij verwerken geen gegevens van jouw activiteiten op andere websites en delen deze informatie niet met derden voor commercieel gewin.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rikwolfimport.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Rik Wolf Import verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Rik Wolf Import analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Rik Wolf Import bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer: 5 jaar, waarna deze gegevens in ons klantenbestand worden verwijderd en in onze administratie geanonimiseerd.
– gegevens over jouw activiteiten op onze website: 3 jaar, waarna deze gegevens worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Rik Wolf Import verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo moeten we bijvoorbeeld je adresgegevens doorgeven aan de pakketvervoerder zodat jij je pakket geleverd krijgt. Ook moeten je gegevens worden gekoppeld aan de laboratoriumanalyse, zodat jij daadwerkelijk de juiste resultaten binnenkrijgt. Om je de betaalmethodes van Klarna en Mollie (Ideal, Bancontact) aan te kunnen bieden, moeten we je persoonlijke gegevens (contactgegevens en details van je bestelling) doorgeven aan deze instanties. Zo kan Klarna bijvoorbeeld beoordelen of je in aanmerking komt voor Achteraf Betalen en kunnen zo de betaaldiensten in de juiste vorm aan je worden aangeboden. De wijze waarop je persoonlijke data wordt doorgegeven aan deze instanties komt overeen met het privacybeleid van Klarna en Mollie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Rik Wolf Import gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen en de producten die je in je winkelmandje plaatst. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rik Wolf Import en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rikwolfimport.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Rik Wolf Import wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Rik Wolf Import neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@rikwolfimport.nl

Winkelwagen